VUOKRAUSEHDOT

Vesijetin vuokrausehdot


Vuokraamo: Joensuun Ykköskuljetus (2989293-8)


Vuokraaja: Täysi-ikäinen yksityishenkilö tai rekisteröity yritys tai rekisteröity yhdistys (jäljempänä "Vuokraaja") (Vuokraamo ja Vuokraaja jäljempänä yhdessä "Osapuolet")


Vuokrauksen kohde: Sea-Doo Spark trixx 90 hv

Moottori: Rotax ACE 900

Vuosimalli: 2021 (jäljempänä "Vesijetti")


Vuokrausehdot:

Vuokraaja on täysin vastuussa vuokrauksen aikana aiheuttamistaan vahingoista.

Joensuun Ykköskuljetus ei ole vakuuttanut kuljettajaa tai kyydissä olevaa emmekä myös kalustomme kolmansille osapuolille aiheuttamia vahinkoja, vuokraaja on vastuussa vahingoista täysimääräisesti.

Vuokra ei sisällä poltto- eikä voiteluaineita. Laite vuokrataan ja palautetaan tankki täynnä. Vuokraus hinnat sisältävät 24% alv:n.

Kalusto vuokrataan vain täysi-ikäisille henkilöille.

Lisäksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.


Vahingot: Jos Vesijetille aiheutuu vahinkoa, vuokraamo perii vahingon suuruisen korvauksen. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vesijetille ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä siihen liittyvät kadonneet osat ja varusteet.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kolmansille osapuolille aiheutuneet Vesijetin käytöstä seuranneet vahingot täysimääräisesti.

Vuokraamo ei vastaa Vuokraajalle ja/tai Vesijetin kuljettajalle Vesijetin käytöstä seuranneista vahingoista.


Luovutus vuokraajalle: Luovutus vuokraamolle: Kun Vuokraaja vastaanottaa Vesijetin, hänen on tarkastettava ja hyväksyttävä se. Jo olemassa olevista Vesijetin vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on Vuokraajan hyväksymä ja allekirjoittama. Vesijetti luovutetaan Vuokraajalle polttoainesäiliö täytenä. Vuokraus ajan jälkeen molemmat Osapuolet tarkastavat Vesijetin kunnon ja jos Vesijetti on vaurioitunut, Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingot tämän sopimuksen mukaisesti. Yli kahden (2) tunnin vuokrissa Vesijetti tulee palauttaa Vuokraamolle täyteen tankattuna. Polttoaineena on 98E5. Mikäli näistä ehdoista poiketaan, Vuokraamo veloittaa tankkausmaksun 4€ litralta (sis. alv24%). Mikäli luovutus Vuokraamolle myöhästyy, odotusajasta laskutetaan Vuokraajaa 125 €/alkava tunti (sis. alv24%).

Traileri: Jos Vuokraaja ottaa Vesijetin vuokraamisen yhteydessä Vuokraamolta Vesijetin siirtämiseen tarkoitetun trailerin, on Vuokraaja vahinkotapauksen sattuessa velvollinen korvaamaan trailerille tapahtuneesta vahingon kokonaisuudessaan. Traileri tulee aina palauttaa yhdessä vesijetin kanssa. Vuokraaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan kolmansille aiheutuneet trailerin käytöstä seuranneet vahingot täysimääräisesti, vaikka. Vuokraamo ei vastaa Vuokraajalle trailerin käytöstä seuranneista vahingoista vaan vuokraaja vastaa vahingoista täysimääräisesti.

                                                                                                                                                                                                  sivu 1/2


Vuokraamon opastus:

Vuokraamo on velvollinen antamaan riittävän opastuksen ja ohjeet vesijetin käytöstä. Se tapahtuu samalla, kun vesijetti luovutetaan vuokraajalle.

Vuokran maksu: Vuokra maksetaan täysimääräisenä ennen Vesijetin luovuttamista Vuokraajalle, ellei ole toisin sovittu Vuokraamon ja Vuokraajan välillä.


Vuokran peruuttaminen: Vuokraajalla on oikeus peruuttaa Vesijetin varaus, mikäli se tapahtuu aikaisemmin kuin 5 vuorokautta ennen sovittua vuokraus ajankohtaa. Tällöin Vuokraajalle palautetaan etukäteen maksettu summa kokonaan takaisin. Mikäli Vesijetin varauksen peruutusta ei tehdä 72 tuntia ennen vuokrausajankohtaa, varausmaksua ei palauteta ja peritään varauksen mukainen maksu. Vuokraus Hinnat sisältävät 24% alv.


Vesijetin käyttö: Vuokraus sisältää oikeuden käyttää Vesijettiä ja siihen kuuluvia varusteita. Vesijetissä polttoaineena tulee käyttää ainoastaan 98E5. Vuokraaja vastaa siitä, että Vesijetin kuljettajalla pitää olla riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan Vesijetin käsittelystä käytetyllä vesialueella, sekä siitä, että kuljettaja käyttää avaimeen kytkettyä turvavaijeria (turvakatkaisija). Vesijetillä tulee ajaa vain merkityillä väylillä. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan Vesijetistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan käyttäessään Vesijettiä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään Vesijettiä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja suosituksia. Vuokraaja vastaa siitä, että Vesijetin kuljettaja ei ole alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Vesijetti on lukittava aina sen jäädessä hetkellisesti pysäköidyksi. Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle osapuolelle. Vesijetin vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman Vuokraamon kirjallista lupaa on kielletty. Vesijetillä ei saa osallistua kilpailuihin. Vesijetin moottoriin eikä tekniikkaan saa koskea. Vuokraaja on velvoitettu huolehtimaan, että Vesijetin perässä sijaitsevat tyhjennystulpat ovat kiinni. Vuokraajan on ilmoitettava heti Vuokraamolle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, siinä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Vuokraaja on velvollinen tekemään heti rikosilmoituksen varkaustapauksissa. Vuokraamo ei vastaa Vuokraajalle ja/tai Vesijetin kuljettajalle Vesijetin käytöstä seuranneista vahingoista. Vesijetillä ei saa ajaa eikä pitää moottoria käynnissä alle 0,9 metrin syvyisessä vedessä milloinkaan. Vesijetin moottoria ei saa missään tapauksessa käyttää/käynnistää Vesijetin ollessa pois vedestä. Vesijetin veden sisäänotto aukkoon ei saa päästää sinne kuulumattomia esineitä. Vesijettiä ei saa säilyttää vedessä ja se on nostettava vedestä aina käytön jälkeen. Vesijetillä ei saa vetää tai hinata yli 100 kg kuormia. Jos Vesijetille tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta asiakkaan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, Vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että Vuokraaja tai Vesijetin Kuljettaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle aiheutuneet kulut täysimääräisesti.


Erimielisyydet: Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen tarkastettavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariita tapauksissa muu lain mukainen alioikeus. Jos vuokraaja on rekisteröitynyt yritys, kanne nostetaan aina Vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa.

                                                                                                                                                                                                 sivu 2/2